Hulp voor Oekraïne

1 maart 2022

Op maandag 7 en dinsdag 8 maart is door heel veel mensen eten, drinken, kleding en ander spul gebracht voor Oekraïne. Veel dank hiervoor. Op vrijdag 11 maart is een vrachtwagen naar Oekraïne vertrokken met ongeveer 13.000 kilo goederen. Op woensdag 16 maart is een tweede vrachtwagen gegaan met evenveel goederen.

Totdat de actie wordt voortgezet verzoeken we u geen spullen meer te brengen, er is eenvoudig weg geen opslagruimte voor. Onze gewone bedrijfsvoering gaat namelijk gewoon door.

Alle vrijwilligers en medewerkers van Bohero worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en inzet. Zonder hen was het niet gelukt. Ook nu weer: met elkaar voor elkaar.

Meer foto’s kun je zien op onze facebook pagina.

€ 7.202,68

opgehaald

Je kunt nog steeds een bijdrage storten op onze bankrekening NL88 TRIO 0212 4944 14. Alles wat niet aan eten, drinken of medicinale goederen is besteed wordt geschonken aan Stichting Spoetnik, de organisatie waar Bohero al 20 jaar mee samenwerkt en die goede contacten heeft in Oekraïne. Hoe dan ook, jouw bijdrage komt volledig ten goede aan de inwoners van Oekraïne.