Home » Over Bohero

Over Bohero

Wij zijn een stichting met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) certificaat, die louter met enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Berkelland zich inzet voor de aller armste inwoners van Roemenië, Oekraïne en Moldavië. Dit doen wij op continue basis door het hele jaar heen.

Bohero heeft een ANBI-status. Een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarbij hoort het volgende RSI nummer: 62 98 606.

Bohero is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41039343

Wij helpen bovendien inwoners van landen die door een natuurramp zijn getroffen. Wij steunen bovendien initiatieven vanuit de gemeente Berkelland die tot doel hebben om de minst draagkrachtigen in onze gemeente op de een of andere manier te ondersteunen.

Wij bieden tevens werkplekken voor langdurige werkzoekenden om bij ons werkervaring op te doen, zodat men gemakkelijker kan reïntegreren.

Bekijk jaarverslag