Over Bohero

Wij zijn een stichting met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) certificaat, die louter met enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Berkelland zich inzet voor de aller armste inwoners van Roemenië, Oekraïne en Moldavië. Dit doen wij op continue basis door het hele jaar heen.

Bohero heeft een ANBI-status. Een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarbij hoort het volgende RSI nummer: 62 98 606.

Bohero is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41039343

Wij helpen bovendien inwoners van landen die door een natuurramp zijn getroffen. Wij steunen bovendien initiatieven vanuit de gemeente Berkelland die tot doel hebben om de minst draagkrachtigen in onze gemeente op de een of andere manier te ondersteunen.

Wij bieden tevens werkplekken voor langdurige werkzoekenden om bij ons werkervaring op te doen, zodat men gemakkelijker kan reïntegreren.

Hoe doen wij dat?

Wij verkopen in onze ruim opgezette winkel een breed assortiment aan gebruikte en geschonken artikelen, zoals (kantoor)meubelen, kasten, bedden, kleding, schoeisel, boeken, platen, audio & tv apparatuur, gereedschappen in en buiten het huis. Wij hebben onze artikelen zo geprijsd dat een ieder datgene kan kopen wat hij of zij nodig heeft.

Wij beschikken over uitstekende vrijwilligers die de kennis en ervaring hebben om de aangeboden artikelen op gebruik te sorteren en te repareren, zodat alle aangeboden artikelen in de winkel werken.

Wij hebben vanuit de gemeente Berkelland de zorgplicht om alle door de inwoners van de oude gemeente Borculo aangeboden goederen in te nemen. Daarvoor krijgen wij een kleine vergoeding per postadres.

Wij sorteren alle aangeboden goederen op de mogelijkheid van een volgend gebruik, als artikel of als onderdelen vanuit dit artikel. Een groot gedeelte komt in onze eigen winkel, een deel gaat direct naar de door ons ondersteunde landen, een deel wordt gedemonteerd en hetgeen echt niet meer gebruikt kan worden wordt op milieu verantwoorde wijze afgevoerd.

Bestuur en directie

Joke Pot

Voorzitter

Allard Podde

Secretaris

Vacature

Penningmeester

Harrie Knol

Algemeen directeur

Wietse Baas

Facilitair directeur