Roemenië

Roemenië

Verslag van het werkbezoek aan Salard van 19 – 26 maart 2015

Verslag van het werkbezoek aan Salard van 19 – 26 maart 2015 door Ineke Bulsink en Jan Berendsen namens de Stichting Agape en Jean te Morsche en Peter Grootemaat namens Kringloopwinkel Bohero.

De delegatie werd hartelijk ontvangen en uitstekend verzorgd door Zoltan Dani en de dames Iça en Eva. Eerstgenoemde stak naast de zakelijke besprekingen en de Agape-activiteiten, veel tijd in het aangenaam bezighouden van zijn gasten.

Thuishulp

Momenteel ontvangen 60 cliënten thuishulp en is er een wachtlijst van 14 personen. Vanwege de stijgende salarissen is uitbreiding van het huidige aantal thuishulpen (5) geen optie. Eerder bestaat de kans dat er eentje minder op de loonlijst komt te staan. Extra steun van de overheid komt er niet.

Eén van de thuishulpen is twee jaar met zwangerschapsverlof en voor haar is er tijdelijk een ander aangenomen.

Onder leiding van de sociaal assistent Lugosi Balasz komen de dames eenmaal per week bij elkaar in het gebouw van Agape. Allereerst om zaken uit de praktijk te bespreken, maar ook om onderling sociaal contact te houden. Lugosi is het aanspreekpunt voor hen en controleert incidenteel hun werkzaamheden. Vanwege de bureaucratie wordt er een uitgebreide administratie bijgehouden. Elk halfjaar wordt ieder hulpadres geëvalueerd. De regering verstrekt een budget waarvan maandelijks benodigdheden kunnen worden aangeschaft zoals zeeppoeder, hygiënische artikelen e.d. en waarvoor de cliënten moeten tekenen.

Een paar adressen welke thuishulp ontvangen, werden bezocht. O.a. een alleenstaande vrouw en een echtpaar. Het blijkt dat de hulpen zeer gewaardeerd worden. De cliënten vinden het mooi om eens met vrijwilligers kennis te maken en begrijpen dat die mede verantwoordelijk zijn voor de aan hen geboden hulp, zonder dat daar van hun kant iets tegenover hoeft te staan.

Dani benadrukte meermaals dat er dringend behoefte bestaat aan incontinentiemateriaal, maar ook aan rollators, rolstoelen, hygiënische zeep en bloeddrukmeters. Een en ander mogelijk te verzenden via transporten vanuit Lichtenvoorde.

Voedselhulp

Op 42 adressen wordt 5 dagen per week warm eten bezorgd. Een in onze ogen vreemde Roemeense bureaucratische regel bepaalt dat minimaal één van de cliënten buiten de provincie Bihar geboren moet zijn. Gelukkig vond men in het nabijgelegen Hodos iemand die aan deze voorwaarde voldoet.

Bij het rondbrengen van het eten is duidelijk dat dit niet alleen zeer gewaardeerd wordt, maar ook broodnodig is. Als blijkt dat er vrijwilligers uit Nederland present zijn, komen er soms emotionele dankbetuigingen. Sommige zigeuners wonen in een vrachtcontainer met één deur en één raam, volgepropt met hun schamele bezittingen, een fiets, een bed (!) en een of meer honden. Om Dani gedurende deze week enigszins te ontlasten hebben zowel Jan als Peter een paar keer geholpen met het eten rondbrengen.

Aangezien onze delegatie hetzelfde warm eten krijgt, kan geconstateerd worden dat dit van prima kwaliteit is. Tot dezelfde conclusie komt ook de inspectie van volksgezondheid, die deze week zowel de keuken als de koks kwam controleren op hygiëne e.d. Alles wordt in orde bevonden; dit tot grote opluchting van Eva en Iça.

Nieuw gebouw

Dani en Lugosi laten ons een nieuw gebouw zien, dat wordt gehuurd van de gemeente en fraai is opgeknapt. De entree is een ruime hal met aangrenzend een kantoortje. Alleen de voordeuren sluiten niet goed. Eigenlijk behoort de gemeente de school op te leveren met degelijke voordeuren. Dani zou willen dat Agape die gaat bekostigen. Dat is weliswaar een snellere oplossing, maar niet correct. Ook dient er nog een schuifhek te komen vóór de voordeuren. Aan de hal grenst een mooie ruime keuken met afgescheiden afwasruimte. Nagenoeg alle materiaal in de keuken is van roestvrij staal. Voorts twee nagenoeg identieke schoollokalen en mooi sanitair voor de kinderen. Het gebouw is goed geïsoleerd, zodat er flink bespaard wordt op de stookkosten.

De overheid betaalt de buitenschoolse opvang voor 6 tot 10-jarigen. De ouders betalen voor de maaltijden die de kinderen hier ontvangen. Men denkt met ongeveer 10 kinderen te kunnen beginnen en dit aantal kan groeien tot 50. Mogelijk is er dan in de toekomst nog een extra kok nodig.

Graag wil men bij dit gebouw een speeltuin aanleggen van 16 x 34 meter. Mogelijk met een paar grote speeltoestellen. Deze zijn echter in Roemenië vrij prijzig. Het verzoek wordt gedaan om in Nederland uit te kijken naar dergelijke (tweedehands) toestellen.

Wanneer het gebouw daadwerkelijk in gebruik genomen gaat worden, is nog niet duidelijk. Vanwege een conflict tussen de burgemeester en de aannemer, stagneert een en ander.

Adaptus

Meermalen wordt de winkel van Dani bezocht. Wij zijn ook aanwezig bij het lossen van een lading uit Lichtenvoorde, waarbij ook goederen voor Agape waren, die wij overladen en naar het Agape-gebouw vervoeren. Van daar gaat een deel naar het ziekenhuis in Margaritha terwijl de thuishulpen zorg dragen voor distributie van kleding naar hun zorgadressen.

Op de bovenverdieping van de winkel is nog een kleine voorraad schoolmeubels. Deze worden niet verkocht, maar gedoneerd aan scholen uit de omgeving die er behoefte aan hebben. De school dient dan wel zelf voor transport te zorgen. Dani meldt dat een nieuw contingent schoolmeubels zeker welkom is.

Scholen

Er werden ook scholen bezocht. Directrice Monika Prem(35) gaf ons een uitvoerige rondleiding in haar twee schoolgebouwen in Salard en een in Sîntimreu. Zij heeft de verantwoording voor ruim 600 kinderen: 8 groepen kleuters en 16 klassen basisschoolleerlingen. Natuurlijk zagen we in diverse lokalen de schoolmeubels uit Winterwijk. Er bestaan plannen, maar ook niet meer dan dat, om van een oud niet-gebruikt schoolgebouw achter de huidige school een kleuterschool te maken.

Aardig detail: Bij onze binnenkomst in een klas staan alle leerlingen op en zo ook bij ons vertrek.

Agape gebouw

De eerste prioriteit is de reparatie van de verwarming en de warm water voorziening in de keuken, maar een gerepareerde printplaat in de CV-ketel doet het voorlopig. Langzamerhand zijn sommige zaken in het gebouw in ieder geval onderhevig aan slijtage/vervanging (o.a. kozijnen).

Er bestaat nu al een plan om op korte termijn ±10 houtbewerkers voor een week uit te nodigen en een week te laten logeren, inclusief maaltijden. De geproduceerde kunstwerken worden eigenaar van Agape. Begrootte kosten € 2000; begrootte opbrengst € 10.000 per kunstwerk (!)

Dani heeft plannen om dit gebouw te vernieuwen en zelfs uit te breiden. Hierbij denkt hij aan het volgende:

 • Ho(s)tel, tevens gemeenschapshuis
 • Culturele activiteiten / exposities
 • Zomerkampen
 • Workshops door mensen van de kunstacademie
 • Verhuur voor familiebijeenkomsten (feest, doop, condoleance)

Concreet zijn de plannen:

 • Zeven kamers met elk douche, toilet en wastafel
 • Het sanitair bij de eerste buitendeur wordt verplaatst en gemoderniseerd
 • Het sanitair bij de derde buitendeur verdwijnt
 • De middelste buitendeur verdwijnt
 • Keuken en pantry blijven onveranderd met dien verstande dat de ingang tot de kelder wordt vervangen door een vertikaal luik i.p.v. een horizontale deur
 • Nieuwbouw richting protestante kerk (± 9 x 11 meter), waarbij de huidige bouwstijl gehandhaafd blijft en waarin eetzaal plus toiletten komen en een vide voor groepsovernachting.
 • Bouw opslag voor Agape-hulpgoederen van hout en/of steen op bestaande fundatie in de tuin

(330 x 410 cm).

Vergunningen voor nieuwbouw zijn wellicht relatief eenvoudig te krijgen, maar op subsidie van de overheid wordt niet gerekend. Verwachte kosten voor deze plannen: € 75.000.

Tenslotte:

Het team in Salard is voor 100% gemotiveerd en werkt hard en met veel liefde voor degenen voor wie het eten bestemd is en voor de thuishulp. Dat merk je bij het bezorgen en het bezoeken.

Dani weigert mee te gaan met de gedachte: “Het is zoals het is hier in Roemenië.” Hij ziet voortdurend nieuwe kansen en mogelijkheden, al zijn deze wellicht niet altijd geheel realiseerbaar.

Het team in Salard verdient onze onvoorwaardelijke steun, in welke vorm dan ook!

———————————————–

In Roemenië ondersteunt BOHERO met flinke donaties de social care in het dorpje Salard.

In feite zijn het een tweetal projecten:  1) sociale thuiszorg ouderen, met name op het gezondheidsvlak & 2) sociale keuken ten behoeve van het geven van warme maaltijden aan ouderen. U ziet een foto van de personen die beide projecten handen en voeten geven. Er zijn twee lijsten toegevoegd van de personen die (door de gemeente Salard aangewezen) hulp krijgen om te kunnen overleven.

Borculo Helpt Roemenië. Vanuit deze gedacht is Bohero ontstaan. Bohero helpt de Roemeense gemeente Salard. Op deze pagina ziet u hier een aantal foto’s, Bij sommige foto’s leest u een korte beschrijving.

De gemeente Salard stelt de lijst op van ouderen die in aanmerking komen voor maaltijden. Deze warme maaltijd in drie gangen wordt op werkdagen tussen twaalf en één uur bij de ouderen aan huis gebracht.

Op vrijdag krijgt men dan voor het weekend de maaltijd in blik (conserven).